Tunafasi betekent in het Swahili WE ALL HAVE A PLACE.

Tunafasi ondersteunt sterke lokale organisaties die met visie, gedrevenheid en daadkracht impactvolle projecten uitvoeren die levens van extreem arme mensen blijvend veranderen. Hierdoor worden mensen in staat gesteld het heft in eigen handen te nemen en zichzelf te ontwikkelen

Kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, extreem armen en alleenstaande vrouwen worden vaak gediscrimineerd en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg en onderwijs. Hierdoor hebben zij vaak geen kansen zichzelf te ontwikkelen.

Tunafasi coacht lokale organisaties om te komen tot een meer ondernemende aanpak gericht op het creëren van een sociaal  vangnet en op kennisoverdracht. Tunafasi ondersteunt ook filantropen en vermogensfondsen bij het investeren in blijvende positieve veranderingen in kwetsbare samenlevingen. Tunafasi bouwt langdurige relaties op met deze investeerders én met de lokale organisaties op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Tunafasi is in april 2019 opgericht door Betteke de Gaay Fortman.

Wie ben ik

Ik ben Betteke de Gaay Fortman. Als jong meisje heb ik met mijn ouders en zusjes een aantal jaren in Zambia gewoond. Daar is de basis gelegd van mijn liefde voor mensen van andere culturen, voor avontuur en voor samen dingen ondernemen. Na een studie Spaanse en Latijnse Amerikaanse taal, cultuur en geschiedenis en het runnen van een talenbedrijf, ben ik jarenlang directeur geweest van ondernemende stichtingen. Eerst van De Waal Foundation en later van Karuna Foundation.

Karuna Foundation heeft een opschaalbaar zorgmodel in rurale gebieden in Nepal ontwikkeld dat lokale leiders aanzet tot het creëren van zelfredzame en inclusieve gemeenschappen. Op alle niveaus (van de allerarmste gemeenschappen tot grote instituten, filantropische fondsen en ministeries) heb ik geleerd hoe mensen in beweging kunnen komen, maar ook wat de moeilijkheden en soms zelfs onoverkomelijkheden in dergelijke processen zijn. Karuna Foundation heeft zich onder mijn leiderschap ontwikkeld tot een zelfstandige, sterke lokale organisatie. Het Inspire2Care zorgmodel wordt nu opgeschaald samen met de provinciale overheid in 1 hele provincie in Nepal. Uniek!

Per 1 april 2019 heb ik Tunafasi opgericht, omdat ik mijn ervaringen en kennis graag wil inzetten om zoveel mogelijk positieve veranderingen te bereiken in de levens van mensen die het echt nodig hebben.

Waar sta ik voor

Ik geloof in gelijkwaardigheid, diversiteit, dienend leiderschap, de kracht van mensen, openheid en in werken op basis van vertrouwen. Verantwoordelijkheid nemen in alles wat ik doe is voor mij vanzelfsprekend. Daarnaast houd ik ervan mensen verder te helpen.

Wat doe ik

Ik bied langdurige leidinggevende betrokkenheid aan bij projecten en organisaties die tot doel hebben blijvende veranderingen te creëren in arme gemeenschappen. Daarnaast bied ik ook kortdurende/eenmalige advisering aan organisaties die een stap willen maken naar meer zuidelijke zeggenschap, meer impact, meer zelfredzaamheid en een helder exit of transformatie strategie. Ik kan workshops faciliteren, inspiratiesessies of presentaties houden op het gebied van leiderschap, duurzaamheid en lokale verankering, inclusie, (financiële) weerbaarheid, extreme armoede, verbetering van de kwaliteit van leven, sociaal ondernemerschap, een meer zakelijke aanpak binnen ontwikkelingsprojecten en bewijsvoering. Ik houd ook van het schrijven van artikelen of columns.

‘In september 2021 is mijn boek “Mensen ontwikkelen zichzelf” uitgekomen bij BusinessContact. Het boek is een verslag van mijn persoonlijke en professionele reis met het bieden van hulp ver weg. Graag geef ik lezingen over de thema’s van mijn boek: Hoe maak je de hulp overbodig, hoe zet je mensen die hulp nodig hebben in hun kracht, hoe bereik je de allerarmsten, hoe ga je om met flinke tegenslag, hoe kun je effectiever opereren, hoe bouw je vertrouwen op met mensen die je eigenlijk niet vertrouwt? Ik heb al een aantal lezingen gegeven bij de Nederlandse Jeugdbescherming, Wilde Ganzen/Partin dag, aan studenten, etc.

Ik voer graag werk uit voor vermogensfondsen, stichtingen, ondernemers, filantropen of ontwikkelingsorganisaties. 

Voor wie werk ik

Sinds augustus 2019 ben ik verbonden aan Friendship NL als part-time directeur: 

Deze organisatie steunt Friendship Bangladesh, een daadkrachtige lokale organisatie die zich richt op het vinden van duurzame integrale oplossingen van ’s werelds allerarmste en vergeten mensen die wonen in het deltagebied van Noord Bangladesh.  >> Klik hier voor hun site <<

Daarnaast ben ik verbonden aan het Tunafasi pilot project in Uvira, Oost-Congo waarbij ik ADED (Appuie au Developpement de l’enfant en detresse) begeleid in het transformeren van een charitatieve organisatie naar een organisatie die structurele inclusieve ontwikkelingsprojecten uitvoert. Opdrachtgever is Stichting Impaction. 

Ik heb adviesopdrachten uitgevoerd voor o.a. Stichting Kind en Oor, SNS Volksbank en Amref Flying Doctors NL. 

Mijn bestuurlijke ervaring zet ik in als lid van de Raad van Toezicht van Plastic Soup Foundation > www.plasticsoupfoundation.org en als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Spoor 6 > www.spoor6.nl

In het recent verschenen boek ‘Mensen ontwikkelen zichzelf’ vertelt Betteke het meeslepende verhaal van haar ervaringen in Nepal, Congo en Bangladesh, en biedt ze een eigenzinnige blik op de ontwikkelingssector. Hoe kun je een gemeenschap uit de armoedespiraal helpen zodat ze op eigen kracht verder kan gaan? Die vraag zouden hulporganisaties zichzelf vaker moeten stellen, vindt Betteke. In 2007 begint ze als directeur van een klein fonds dat zich in Nepal inzet voor kinderen met een beperking en hun families. Vanaf het begin kiest het fonds voor een ongewone werkwijze. Er worden kleinschalige proefprojecten opgezet waaraan de lokale bevolking bijdraagt. Het doel is om de hulp zo snel mogelijk overbodig te maken. Veel organisaties vragen zich volgens Betteke onvoldoende af of de hulp wel aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de plaatselijke bevolking. En juist die houding staat echte vooruitgang in de weg. Je kunt mensen immers niet ontwikkelen – mensen ontwikkelen zichzelf.

Wat is er over mij in de media verschenen én wat heb ik zelf geschreven:

’We schieten te snel in de hulpreflex Artikel in de Gooi & Eemlander naar aanleiding van het uitgekomen boek Mensen ontwikkelen zichzelf. Feb. 2022

•   Interview in Vrij Nederland december 2018

   Dubbelinterview met Sara Kinsbergen, december 2017

•   Artikel in Opzij september 2016

•   Beschouwing in Vice Versa over Inclusief Leiderschap in dec. 2012

•   Hoofdstuk 3 in het boek Towards a fair and just economy; Inspire2Care. Application of the principles of social business in Nepal’s health and disability sector, oktober 2018

Hoe kunt u mij bereiken

Tunafasi

Betteke de Gaay Fortman

Van Ostadelaan 20

1399EZ Muiderberg

bdegaayfortman@tunafasi.com

Telefoon: 06 30 61 00 77